Free Web Site Counters
Free Web Site Counters
CD

M
u
a

M
u
a

H
a

1        Tieng Mua Dem                      Nhac cua Duc Huy

2        Mua Mua Ha                         Nhac cua Trinh Cong Son

3        Loi Kinh Cau                         Nhac: Thanh Trang                                                         
Tho:   Quynh Huong

4        Noi Dau Muon Mang             Nhac: Ngo Thuy Mien

5        Mua Thu Ru Em                    Nhac: Duc Huy

6        Hoa Vang May Do                Nhac cua Trinh Cong Son

7        Tinh Khuc Buon                   Nhac: Ngo Thuy Mien

8        Toc Em Van La Huong Cua Me Nhac: Thanh Trang  Y tho cua Ha Nguyen Dung

9        Con Ai Voi Ai                       Nhac cua Trinh Cong Son

10        Ban Tinh Cuoi                Nhac: Ngo Thuy Mien


Ha Thanh Lich on Apple iTunes

Ha Thanh Lich on AMAZON
Kim
Cuong
Music
Cac ban dang lang nghe tuyt tac pham
Tieng Mua Dem
Mot sang tao hoang tuong cua Nhac Si
Duc Huy
qua phan tai tao nghe thuat cua
Tieng Hat   
Khôi Nguyên Hà Thanh Lịch
con Chim Dai Bang cua
nen Am Nhac Viet Nam Quoc Te
Pianists: Dăng Quang

Minh Quân D.A.
Giáo Sư  Âm Nhc  Đại Hc Hoa K

Theodore Stone Becker
Certified Audio Engineer


Ha Thanh Lich on Apple iTunes

Ha Thanh Lich on AMAZON
Ca Si
Ha

T
h
a
n
h

l
i
c
h

Nhac Si   Ngo   Thuy   Mien
HA THANH LICH: Mua Mua Ha [ The Summer Rains ] composed by Duc Huy, Thanh Trang, Ngo Thuy Mien and Trinh Cong Son