Linh Va Tinh Yeu
Tran Thien Thanh
Mua Mua Ha
Thanh Trang
Trinh Cong Son
Ngo Thuy Mien

Mua Hong
Ha Trang

Coi Tinh (Somewhere)

Tieng Hat Khoi Nguyen

U! Thoi Anh Ve

Hoa Vang May Do

Biography
Free Web Site Counters
Free Web Site Counters
Ha Thanh Lich on Apple iTunes

Ha Thanh Lich on AMAZON
Ha Thanh Lich on Apple iTunes

Ha Thanh Lich on AMAZON
Ha
T
h
a
n
h

L
i
c
h
Qui thinh gia dang thuong thuc tuyet tac pham  
Dem Thay Ta La Thac Do
cua  Thien Tai Nhac Si
Trinh Cong Son
qua nghe thuat tai tao cua
tieng hat
Khôi Nguyên Hà Thanh Lch
Con chim Dai Bang cua
nen Am Nhac Viet Nam hien dai
  

Hoa Am:     Minh Quân D.A.
Giao Su Am Nhac Dai Hoc Hoa Ky

Dăng Quang
Mixing :     Theodore Stone  Becker
Certified Audio Engineer
Dăng Quang
Nhiep Anh Gia: Henry Phm      
CD Tieng Hat Khoi Nguyen
CD   Coi Tinh  Somewhere
HA THANH LICH: Ha Trang: The White Summer
HA THANH LICH: Mua Hong The Rosy Rain
HA THANH LICH: Mua Mua Ha [ The Summer Rains ] composed by Duc Huy, Thanh Trang, Ngo Thuy Mien and Trinh Cong Son
HA THANH LICH: Tieng Hat Khoi Nguyen [ The Epic Vocal Artist ]:Ha Thanh Lich
HA THANH LICH: Tieng Hat Khoi Nguyen [ The Epic Vocal Artist ]:Ha Thanh Lich
Ha Thanh Lich [The Elegant Greenish River]: U! Thoi Anh Ve [ Yeah! You Can Go Bach Home ]
Ha Thanh Lich: Mua Mua Ha [ The Summer Rains ] composed by Duc Huy, Thanh Trang, Ngo Thuy Mien and Trinh Cong Son
Ha Thanh Lich: Lonely [ Co Don ]
Ha Thanh Lich: A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ]  Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong
Various Artists: Bien Man [Salty Sea] Bi?n M?n composed by Tran Thien Thanh, Pham Duy, Nguyen Thien Doan, Khanh Bang ...
Ha Thanh Lich: Mua Mua Ha [ The Summer Rains ] composed by Duc Huy, Thanh Trang, Ngo Thuy Mien and Trinh Cong Son
Ha Thanh Lich: A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ]  Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong